Husregler for
Smidstrup Forsamlingshus

Der må maksimalt deltage 110 personer til arrangementer i forsamlingshuset. Der kan på forlangende bedes om billede id. ved udlevering af husets nøgler.

Leje af huset indbefatter brug af hele huset inkl. Køkken, porcelæn, møbler, samt udendørs arealer med mindre andet er aftalt.
Døre mærket med NØDUDGANG og alt brandslukningsudstyr skal altid være friholdt. Det er ikke tilladt at bore, skrue, eller hamre ting i vægge eller lofter.
Der må ikke ryges indendørs. Smidstrup Forsamlingshus skal efter brug afleveres i ryddet og rengjort stand.

 • Manglende eller beskadiget service, inventar eller ødelæggelser på forsamlingshuset, erstattes af lejer ifølge dagspris på varen.
 • Ingen høj musik eller larm for åbne døre eller vinduer af hensyn til naboerne efter midnat.
 • Der er rygeforbud i forsamlingshuset, men man er velkommen til at ryge udendørs, hvis man bruger askebægerne og ikke smider cigaretskodderne på jorden.
 • Såfremt der spildes væske på gulvet, skal det straks tørres op.
 • Det er ikke tilladt, at stå på borde og stole.
 • Lejer har ansvar for, at slukke lyset, lukke vinduer og låse døre.
 • Der må ikke overnattes i forsamlingshuset.

Den store sal er 145kvm og den lille sal er 40kvm.

Lejer bør huske at medbringe:

Der forefindes toiletpapir, håndklæder samt håndsprit i forsamlingshuset, men man er velkommen til at medbringe sit eget efter behov.
Udover dette anbefaler vi på det stærkeste at man medbringer følgende:

 • Køkkenrulle
 • Karklude.
 • Viskestykker.
 • Grydelapper
 • Almindelig sulfo
 • Evt. poser, stanniol, bøtter til madrester.
 • Klare aff. sække til sortering af affald.

Aflevering af forsamlingshuset efter brug.

 • Service, bestik mm skal vaskes op og placeres på de respektive pladser.
 • Tømme og slukke køleskabe og frysere. Låger skal stå åbne.
 • Borde og stole stilles på plads, som de stod ved ankomst.
 • Gulve fejes i hele huset.
 • Alt affald skal fjernes fra forsamlingshuset.
 • Alle medbragte ting skal fjernes fra lokalerne.
 • Det påhviler lejer, at pladsen omkring forsamlingshuset ikke lide overlast og eventuelt affald fjernes.